Pakket van eisen en wensen opstellen

Het opstellen van een pakket van eisen en wensen is een belangrijk onderdeel bij de selectie van nieuwe software of ICT-diensten. Zonder een goed beeld van de functionaliteit van het nieuwe systeem en/of dienst is het maken van de juiste keuze erg lastig. Vanuit Skiep Management helpen wij je graag met het opstellen van deze vragenlijsten.  Hieronder vind je een stappenplan dat je voor allerlei projecten kan gebruiken.

Volg de volgende stappen:

Stap 1: Wat is het resultaat?

Stap 2: Wat moet het kunnen of doen?
hoe veel?
hoe vaak?
hoe lang?
hoe goed? (hoeveel fouten)
op welke plekken?

Stap 3: wat moet het resultaat juist niet kunnen/doen?

Stap 4: Welke eisen stellen wetten en regelgeving?

Stap 5: Wat willen de toekomstige gebruikers (niet)?

Stap 6: Hoe beperken materiaal en productieproces het resultaat en wat kan het resultaat daardoor wel en niet zijn?

Stap 7: Welke wensen/eisen zijn het meest belangrijk en welke het minst belangrijk?

Stap 8: Zijn er eisen die je hebt verzameld strijdig met elkaar en welke wensen en eisen zou je daarom het eerste laten afvallen?

Stap 9: Is het totaal aan wensen en eisen betaalbaar (binnen je projectbudget) en welke wensen/eisen zou je daarom het eerste laten afvallen?

Vaststellen Programma van Eisen
Vervolgens gaan we het programma van Eisen vaststellen. Indien wenselijk vragen we  daarvoor nog advies aan bijvoorbeeld een interne klankbordgroep, een gebruikerspanel of een adviesraad.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op: