Scrum Master      

Als Scrum Master ondersteunen wij je bij de succesvolle realisatie van een project, van de ontwerpfase tot en met de afronding.

Vanuit de rol van Scrum Master zorgen we er samen met het Scrumteam voor dat projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget  worden opgeleverd.

De taken die wij als Scrum Master kunnen uitvoeren zijn:

 • Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning van projecten
 • Ontwikkelen van een strategie voor project(en), zowel op korte als lange termijn
 • Maken van een planning en begroting
 • Stellen van prioriteiten binnen het project
 • Organiseren van werksessies volgens de scrum methodiek
 • Voeren van overleg met andere afdelingen die bij het project betrokken zijn
 • Afstemmen van de benodigde capaciteit
 • Optimaliseren van werkmethodieken
 • Oplossen van eventuele organisatorische problemen
 • Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig
 • Bewaken van timing en het behalen van deadlines
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues
 • Rapporteren van de voortgang
 • Onderhouden van contact met de eventuele opdrachtgevers
 • Opleveren van het project

We bepalen samen de scope van de werkzaamheden die door Skiep Management worden uitgevoerd tegen een vooraf bepaalde prijs dus geen verrassingen achteraf.

Projecten die wij in het verleden hebben uitgevoerd zijn o.a.:

 • Implementatie van een ERP systeem voor een organisatie met 750 werknemers
 • Invoering van een rapportage systeem voor een organisatie met 15 b.v.’s

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op: